LINHSON ADVERTISING
Tổ chức và cung cấp thiết bị sự kiện chuyên nghiệp

Nhân sự - sự kiện

Cung cấp PG - PB

Cung cấp PG - PB trong các chương trình hội nghị, hội thảo hoặc các lễ khai trương, khánh thành, động thổ....

 

PG giới thiệu sản phẩm

 

PG quảng cáo

PG roadshow

 

Cung cấp PG - PB giới thiệu sản phẩm

 

Cung cấp PB quảng cáo ảnh

 

 

 

 

 

 
 
Tin Liên quan